LIFE-Therapy

LIFE-Therapy

LIFE-Therapy behandling är en kroppsbehandling som består av tre olika delar. Dessa tre delar vävs ihop till en helhet som gangnar klientens fortsatta läkning väldigt bra.


Behandlingen behandlar kroppens/hjärnans:


1.  Nervsystem - centrala nervsystemet och dess flöde behandlas för att fungera optimalt och kunna läka sig självt. Detta görs genom att arbeta med den Kraniosakrala pulsen och flödet. 

2.  Energisystem och energinivå - Kroppens energisystem behandlas i form av att en slags uppdatering sker. Man kan likna det med nödvändiga programuppdateringar i våra datorer och mobiltelefoner. Dessa behövs göras emellanåt för att få dem att fungera optimalt och åtgärda "buggar", så även våra kroppars energisystem. Behandlingen fyller också på/upp energinivån i kroppen.


3.  Mentala mönster - genom barndomen och livet samlar vi på oss olika negativa "sanningar" om oss själva, som oftast inte gagnar oss. Dessa så kallade mentala mönster kan göra att vi omedvetet håller tillbaka oss och kan göra det svårt att komma vidare i den personliga utvecklingen och att fullfölja saker och mål i livet som vi egentligen vill sträva efter. I behandlingen jobbar vi tillsammans med dina sanningar/mentala mönster. Och du får även verktyg att jobba vidare med dem på egen hand och/eller vid fortsatta behandlingstillfällen. 


I LIFE-therapy® behandling ingår:
30 minuters församtal/anamnes via telefon innan behandlingen
2 timmars behandling
30 minuters uppföljningssamtal via telefon efter behandlingen

Totalt 3 timmar


Uppföljnings-/fortsättningsbehandlingar:

I första hand fortsätter vi jobba med mentala mönster och kroppens kraniosakrala flöde för att hjälpa kroppen läka problematik och åkommor, men även påfyllnad av energi och uppdatering av energisystemet när detta behövs.


Standard är 1 timme för fortsättningsbehandling, men önskas kortare eller längre tid går detta bra att boka och/eller i samråd med mig utifrån vad som framkommit från vårt församtal/anamnes.
Kontakt

E-mail: info@saraboerjesson.com

Telefon: + 46 (0)72-722 02 07

Fysisk plats: Sörkällegatan 10, Uddevalla

Hemsida: saraboerjesson.com

2020 © Sara Börjesson